kmt 300x25

Szörényi László: A nagy, a várt, rettegett jövendő

  • kedd, 05 január 2016 00:00

Történelmével, múltjával egy nemzet leginkább akkor szokott foglalkozni behatóan, amikor a jövőt fürkészi. Leginkább a reformkor irodalmáról, történelemtudományáról és publicisztikájáról mondhatjuk el ezt és még egy másik, ma már történeti távlatban látható korról szólva bizonyos prófétai hangokat vagy látványokat kiemelhetünk – az első világháború előtti magyar szellemi életre gondolok –, de éppen a közbeszédben megrögzött kifejezés, a boldog békeidők mutatja, hogy a kortársak nagy többsége gyanútlan volt. Azt hitte, hogy eljött az aranykor vagy legalábbis annak valami szerényebb változata, és ezért nagyon hamar felruházta – amikor már elmúlt visszahozhatatlanul – Ferenc József korát ezzel a boldog békeidők, aranyfüsttel befuttatott álmával. Legjobban talán Krúdy 1919 után írott regényei ragadják meg ezt a hihetetlen kettősséget. Ő különben természetesen egyike volt azoknak, akik prófétai lélekkel sejtettek valamit a jövőből.
Visszatérve a reformkorra, azért választottam néhány tanulmányomat ebbe a kötetbe, mert tárgyuknál fogva úgy éreztem, hogy illik hozzájuk a Vörösmarty Hedvig című legendájából választott kötetcím. Ez a költemény a magyar költészet egyik páratlan, még Vörösmarty életművében is egyedül álló gyönyörűsége és kincse. Hedvig, a címszereplő, úgy beszél benne, hogy megszólaltatja magát a Bibliát, tehát a próféciákat és a jövendöléseket. A jövőt, a végső jövőt, az emberiség végét, az Apokalipszist. Vagyis a végidőt is föltáró Bibliát, a Könyvet, a Könyvek könyvét szerepelteti a magyar nagyság és a magyar nemzeti kultúra összefüggésében. Tehát amikor arról a rettegésről beszél, amit e kötetem címében is idézek, akkor természetesen azt látjuk, hogy míg az emberiség sorsát föltáró és eligazító könyvet olvassa a gyönyörű királylány, akkor a tanulság, amelyet ő maga és az olvasó is levon ebből a történetből, az a mi nemzeteink, azaz a magyar és lengyel nemzet történetéről szól. (Hiszen mint tudjuk, Nagy Lajos magyar-lengyel birodalmát kétfelé osztva két lánya örökölte, Mária Magyarországot, Hedvig pedig Lengyelországot; tehát a lengyel és a magyar nemzet jövőjére vonatkozik a bibliai jóslat.)

(Részlet a kötet előszavából.)

Szörényi László: A nagy, a várt, rettegett jövendő

Tempevölgy könyvek 17.

Ár: 3000 Ft.

Last modified on szerda, 17 február 2016 21:09

Aktuális

  • Megjelent a Tempevölgy legújabb száma! +

    Benne: A 25. Salvatore Quasimodo költőverseny díjazott alkotásai, összeállítás Luigi Pirandellóról (Szkárosi Endre, Török Tamara, Dávid Kinga, Lorenzo Marmiroli). Magyar Read More
  • 1

Köz-élet