csütörtök 22 február 2018

mail 99217 960 720

 pragayPrágay János: A magyar forradalom

A kalandos életű és tragikus sorsú, életét Kuba szigetén befejező Prágay János 1850-ben New Yorkban angolul, majd rövidesen németül is kiadott  emlékirata egyike a magyar szabadságharcról legkorábban megjelent, idegen nyelvű munkáknak. Jelentőségét az adja, hogy az amerikai angol (és akkortájt még igencsak számos német) olvasóközönség számára ez volt az egyik első olyan, a szabadságharc valamely résztvevője által írott  munka, amelyből a magyar eseményekről tájékozódhatott , s így – különösen a keleti parton – ez a mű határozta meg a magyar szabadságharcról alkotott  képet. Pozitív hatását jelzi többek között  az a lelkesedés, amellyel egy év múlva ez a közönség az Oszmán Birodalombeli internálásából kiszabaduló Kossuthot és környezetét fogadta.

Szerkesztette: Tóbiás Krisztián, Fordította: Burza Patrícia Kármen, S. a. r. : Katona Csaba, Jegyzetekkel ellátta: Hermann Róbert, Katona Csaba

A bevezető tanulmányokat írták: Csikány Tamás, Katona Csaba, Szakmai lektor: Hermann Róbert, Németh Balázs 

264 oldal

ISBN 978-963-9990-50-0 

2.500 Ft.

 

daumier boritoKortársunk Daumier

Válogatás Honoré Daumier karikatúráiból.

Balatonfüred, 2017

Szerkesztette: Gonda Zsuzsa

108 oldal

ISBN 978-963-9990-51-7 

3.500 Ft.

 

 

Jókai Mór - A Balaton vőlegényei

borito k

Válogatás Jókai Mór rövidprózáiból.

Balatonfüred, 2016

Szerkesztette: Hansági Ágnes és Hermann Zoltán

476 oldal

ISBN 978-963-9990-47-0

3.500 Ft.

 Letöltés pdf formátumban itt epub formátumban itt

 

A két Kisfaludy - Tanulmányok

kisfaludy k

Kisfaludy Sándorral és Kisfaludy Károllyal az elmúlt fél évszázadban meglehetősen mostohán bánt az irodalomtörténet. Kisfaludy Sándor emlékének ápolása jórészt a sümegi és balatonfüredi, Kisfaludy Károly kultusza pedig a győri lokálpatriótáknak köszönhető. A tanácskozás célja az volt, hogy hosszú idő után számot vessen azzal a hagyománnyal, amely a nemzeti irodalmi kánon másodvonalába száműzte a két testvért. A 2015 őszén Balatonfüreden megtartott konferencia előadásai az 1801-tol 1844-ig tartó időszak és a két Kisfaludy műveinek értelmezéstörténetét kísérelték meg újragondolni.Szerzők: Antal Alexandra, Vaderna Gábor, Labádi Gergely, Hermann Zoltán, Czifra Mariann, Szilágyi Márton, Margócsy István, Boldog-Bernád István, S. Laczkó András, Szalisznyó Lilla, Sziklay Cs. Mónika, Hansági Ágnes, Katona Csaba

Balatonfüred, 2016

Szerkesztette: Hansági Ágnes és Hermann Zoltán

248 oldal

ISBN 978-963-9990-48-7

3.000.- Ft

 

 

Mire gondolsz? - Kortárs gyermekirodalmi antológia

mire gondolsz

A Mire gondolsz? c. kötet a kortárs szépírók gyerekeknek írt műveiből válogat. Gyermekíróktól is, és azoktól is, akiknek most, ebben a kötetben jelenik meg először gyerekeknek szóló írása. A 160 oldalas, színes könyvet a balatonfüredi általános iskolák alsó tagozatos tanulóinak rajzai illusztrálják.

Szerzők: Szentmártoni János, Szil Ágnes, Gökhan, Ayhan, Babiczky Tibor, Balázs Attila, Géczi János, Gömöri György, Gyárfás Endre, Jász Attila, Kiss László, Kiss Ottó, Kollár Árpád, Lackfi János, Lanczkor Gábor, Nagy, Koppányzsolt, Nagy Márta Júlia, Oravecz Péter, Orcsik Roland, Pallai Károly Sándor, Praznovszky Mihály, Szabó Imola Julianna, Szabó Palócz Attila, Szőcs Géza, Tóbiás Krisztián, Tóth Kinga, Tóth Krisztina, Tömöry Péter, Vass Tibor, Vörös István, Weiner Sennyey Tibor, Zalán Tibor, Zsolnai György

Balatonfüred, 2016

Szerkesztette: Burza Patrícia Kármen és Tóbiás Krisztián

159 oldal

ISBN 978-963-9990-46-3

3.500.- Ft

 

Rippl-Rónai - komor rajzosság, derűs festőiség - sombre drawing, cheerful painting

rippl borito k

A Rippl-Rónai - komor rajzosság, derűs festőiség című katalógus 90 festményen keresztül mutatja be a hazai képzőművészet egyik legkiemelkedőbb alkotójának életművét. Plesznivy Edit és Földi Eszter tanulmányai a komor hangulatú párizsi években készült, illetve a hazatérés után kiszínesedő, derűs képi világot elemzik. A katalógusban több ritkán látható, magángyűjtőknél lévő festmény is megtalálható. A kötet kétnyelvű (magyar-angol).

 

 

 Balatonfüred, 2016

Szerkesztette: Plesznivy Edit

179 oldal

ISBN 978-963-9990-43-2

5.000.- Ft

 

A füredi fotós

borito Page 1Talabér Gyula, a fiatalon elhunyt balatonfüredi fotóművész retrospektív fotóalbuma. A mindeddig ismeretlen fotók az ötvenes évek Balaton-parti életébe engednek bepillantást. Úgy a világháború után újjáéledő fürdőváros, mint a faluból lassan várossá fejlődő óváros mindennapjai elevenednek meg a fekete-fehér fotókon. 

 

 Balatonfüred, 2016

Szerkesztette: Burza Patrícia Kármen és Tóbiás Krisztián

96 oldal

ISBN 978-963-9990-41-8

2.500.- Ft

 

Dürer - Válogatás a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből

Durer borito web

Bodnár Szilvia művészettörténész válogatása a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében található Dürer-metszetekből. A kötet a balatonfüredi Vaszary Galéria Dürer-kiállításának katalógusa.

 

 

 

Balatonfüred, 2016

Szerkesztette: Tóbiás Krisztián

96 oldal

ISBN 978-963-9990-39-5

3.000.- Ft

 

Válogatás a modern magyar festészet remekeiből

borito

A balatonfüredi Vaszary Galéria A modern magyar festészet remekeiből' című kiállítása alapján készült képzőművészeti album Radnóti Sándor előszavával és Kovalovszky Márta kurátor jegyzetével.

 

 

Balatonfüred, 2015

Szerkesztette: Tóbiás Krisztián

84 oldal

ISBN 978-963-9990-38-8

3.000.- Ft

 

"...író leszek, semmi más..."

Irodalmi élet, irodalmiság és öntükröző eljárások a Jókai-szövegekben

jokaik

A kötet a 2014. december 5–6-án, Balatonfüreden megrendezett, a reneszánszát élő Jókai-kutatás új eredményei számára fórumot teremtő, 2004-ben indított konferencia-sorozat és tudományos tanácskozás 3. állomásán elhangzott előadásokat közli. A tanulmányok egy része olyan műfajokat (dráma, novella, verses epika) állít fókuszba, amelyek eddig szinte egyáltalán nem kaptak figyelmet, másik csoportja pedig olyan szövegekkel foglalkozik, amelyek mindeddig kívül estek a kritika figyelmén. A harmadik szövegcsoportban közölt tanulmányok a legolvasottabb, a leginkább kanonizált regények közé tartozó szövegek radikálisan új szempontú, a mai olvasót is megszólítani képes értelmezését kínálják. 

Balatonfüred, 2015

Szerkesztette: Hansági Ágnes és Hermann Zoltán

236 oldal

ISBN 978-963-9990-36-4

3.000.- Ft

Letöltés pdf formátumban itt

 

Ferdinandy György: Fortuna szekerén

– Válogatott elbeszélések 1965-2015

ferdinandyk

Ferdinandy György, a négy nyelven, három kontinensen publikáló költő, esszéista, irodalomtudós, szerkesztő, egyetemi tanár 80. születésnapja alkalmából megjelent kötet a szerző 1965–2015 között keletkezett, válogatott elbeszéléseit tartalmazza. Az egyedi hangulatú, néhol fanyar humorral, máskor mély szomorúsággal, kegyetlenséggel áthatott alkotások központi témája az idegenség, az örök útközben-lét és a megérkezés lehetetlensége.

 

 

Balatonfüred, 2015

Szerkesztette: Tóbiás Krisztián

216 oldal

ISBN 978-963-87621-5-3

3.000.- Ft

 

Szörényi László: A nagy, a várt, rettegett jövendő

– Tanulmányok a XIX. századi magyar irodalomból

szorenyiboritok

Szörényi László irodalomtörténész, kritikus 70. születésnapjára megjelent kötet a szerző a reformkor, a XIX–XX. század magyar irodalmával kapcsolatos tanulmányainak válogatása. Baróti Szabó Dávidtól Arany Jánosig, Vörösmartytól Kazinczyn át Jókaiig számos alkotáson keresztül vizsgálja a „boldog békeidők” magyar szellemi életét, az irodalmi élet összefüggéseit, a görög és római mintákhoz, illetve a kortárs világirodalomhoz való viszonyát, valamint nemzetünk múltjának és jövőjének kérdéseit.

 

 

Balatonfüred, 2015

Szerkesztette: Tóbiás Krisztián

172 oldal

ISBN 978-963-9990-32-6

2.500.- Ft

 

Praznovszky Mihály: Mesés Füred

16 Mesés Füred

A könyv Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész Somos Zsuzsa festőművész Balatonfüredről készített színes akvarelljeihez írt anekdotáit tartalmazza. A kötetben egy idős úriember a XIX. század végén mesél ifjúkora városáról, fürdőéletéről, szereplőiről.

 

 

 

Balatonfüred, 2014

Rajzolta: Somos Zsuzsanna

54 oldal

ISBN 979-963-86156-7-1

1.500.- Ft

 

Művészet és Tér

– Hamvas Béla Konferencia Balatonfüred, 2014. március 21-22.

15 Művészet és tér

A kötet a Balatonfüreden 2014. március 21-22-én megrendezett Hamvas Béla Konferencia előadásait tartalmazza. Szerzői: Cserép László, Nádler István, Szőcs Géza, Horváth Róbert, Thiel Katalin, Keserü Katalin és Kukla Krisztián. Az előadások Hamvas Béla életművének és a XX. századi képzőművészeti irányzatok viszonyát, párhuzamait elemzik.

 

 

Balatonfüred, 2014

Szerkesztette: Tóbiás Krisztián

98 oldal

ISBN 978-963-9990-28-9

1.500.- Ft

 

Pienták Attila: Éva

14 ÉvaA tragikus hirtelenséggel elhunyt irodalomtörténész posztumusz megjelent rövidprózakötete.

 

 

 

 

Balatonfüred, 2014

Szerkesztette: Dr. Praznovszky Mihály

92 oldal

ISBN 978-963-9990-27-2

1.000.- Ft

 

Németh István Péter – Praznovszky Mihály: A számkivetett hűsége

– Írások Batsányi Jánosról

13 A számkivetett hűsége

Németh István Péter és Praznovszky Mihály Batsányi János költészetével, valamint annak megítélésével foglalkozó tanulmánykötete.

 

 

 

 

Balatonfüred, 2014

Szerkesztette: Praznovszky Mihály

120 oldal

ISBN 978-963-9990-24-1

1.000.- Ft

 

Dr. Bérczy József: Gotlandi nyár

12 Gotlandi nyárAz orvos-utazó szerző első kötete afrikai kalandjairól, szerelmeiről, utazásairól.

 

 

 

 

Balatonfüred, 2013

Szerkesztette: Praznovszky Mihály

140 oldal

ISBN 978-963-9990-21-0

1.000.- Ft

 

Sava Babić emlékkönyv

11 Sava Babic emlékkönyv

Sava Babić író, költő, műfordító, egyetemi tanár, a magyar – szerb irodalmi kultúra jeles alakja, aki egész életét a magyar irodalom szolgálatába állította azzal a szándékkal, hogy a szerb kultúrát megismerteti a magyar irodalommal. Többek között Petőfi, Madách, Krúdy, Kosztolányi, Csáth Géza, Cseres Tibor, Lukács György, Bodor Ádám, Eszterházy Péter, Hubay Miklós és Göncz Árpád mellett elsősorban Hamvas Béla írásait ültette át szerb nyelvre. A könyv neki állít emléket.

 

Balatonfüred, 2013

146 oldal

ISBN 978-963-89764-0-6

2.200.- Ft

 

Levelek a Lipták-házba

- Örkény István levelei Lipták Gábornak

10 Levelek a Lipták-házbaBalatonfüred legendássá váló intézménye a Lipták ház, mely az 1940-es évek végétől a kortárs magyar irodalom és művészet füredi otthonává vált. A napjainkban Fordítóházként működő épület vendége volt Örkény István, akinek vendéglátójához írt leveleinek gyűjteménye ez a könyv.

 

 

 

Balatonfüred, 2013

Szerkesztette: Praznovszky Mihály

A jegyzeteket összeállította: Radnóti Zsuzsa

108 oldalISBN 978-963-9990-20-3

1.000.- Ft

 

A csontfalak közt valami történik

09 csontfalak közt

A könyv az agykutatás hete balatonfüredi rendezvényei alkalmából a magyar nyelvű agykutatással kapcsolatos szépirodalmi művekből készült irodalmi összeállítás.

 

 

 

 

Balatonfüred, 2013

Szerkesztette: Praznovszky Mihály

120 oldal

ISBN 978-963-88857-9-1

800.- Ft

 

20 év – 20 vers

– Salvatore Quasimodo versünnep Balatonfüreden 1993- 2012

08 20 év 20 versA kötet a Nobel-díjas olasz költő, Salvatore Quasimodo tiszteletére 1993 óta rendezett, mind a magyar, mind az olasz kulturális élet kiemelkedő eseményének számító Quasimodo Nemzetközi Költőverseny és Költőtalálkozó díjnyertes költeményeit tartalmazza.

 

 

 

Balatonfüred, 2012

Szerkesztették: Cserép László és Praznovszky Mihály

48 oldal

ISBN 978-963-9990-16-6

800.- Ft

 

Dienes Eszter: Lélekállás jelentés

07 Dienes EszterDienes Eszter költő verseskötete.

 

 

 

 

 

 

Balatonfüred, 2012

Szerkesztette: Praznovszky Mihály

96 oldal

ISBN 978-963-9990-15-9

500.- Ft

 

Színházak és színészek a 19. századi Balatonfüreden

06 Színházak és színészek A kötet a Balatonfüreden 2011. május 6-án megtartott színháztörténeti konferencia előadásait tartalmazza. Szerzői: Pintér Márta Zsuzsanna, Demeter Júlia, Ordasi Zsuzsa, Hermann Zoltán, Dávid Andrea, Huber Beáta, Hudi József, Ratzky Rita, Rajnai Edit, Ács Anna, Kovács Noémi, Hacsek Gábor és Nagy András. A könyv segítséget nyújt a kortárs jelenségek megértéséhez a magyar színházi gyökerek, ismeretek feltárása révén.

 

 

Balatonfüred, 2012

Szerkesztette: Pintér Márta Zsuzsanna

136 oldal

ISBN 978-963-9990-13-5

1.200.- Ft

 

Jász Attila: naptemplom villanyfényben

05 Naptemplom villanyfényben

Jász Attila költő, esszéíró, az Új Forrás című irodalmi, művészeti, társadalmi folyóirat főszerkesztője. Versciklusa 2011-ben a Quasimodo költőverseny nagydíját nyerte el, jelen verseskötete ennek apropóján jelent meg.

 

 

Balatonfüred, 2011

Szerkesztette: Praznovszky Mihály

132 oldal

ISBN 978-963-9990-10-4

800.- Ft

 

Juhász Ferenc: Mit akart József Attila?

04 Mit akart József AttilaMegjelent 2011-ben, 300 példányban, ebből 100 számozott példányban Juhász Ferenc tiszteletére, amikor a költő Balatonfüreden az Ünnepi Könyvhét díszvendége volt.

 

 

 

 

Balatonfüred, 2011

Szerkesztette: Praznovszky Mihály

104 oldal

ISBN 978-963-88857-6-0

800.- Ft

 

Dürer - Filep - Németh: Hármaskönyv

Albrecht Dürer; Filep Sándor: Dürer emléklapok; Németh J. Attila: Versek a Hármaskönyvhöz

03 HármaskönyvFilep Sándor festőművész és Németh J. Attila író, költő közös albuma, amely Albrecht Dürer metszeteire reflektál.

 

 

 

Balatonfüred, 2010.

32 oldal

ISBN 978-963-88857-3-9

800.- Ft

 

Praznovszky Mihály: Szinbád a Balaton partján

- Mesék, álmok, történetek

02 Szindbád a Balaton partjánA kötetben szereplő írások harminc évet ölelnek fel, melyekben nyomon követhető Krúdy olvasatának alakulása. Az élettörténeti vázlatok, kutatások gazdagítják az íróról alkotott ismereteinket, pontosítja a szakirodalomban kialakított képet.

 

 

 

Balatonfüred, 2010.

184 oldal

ISBN 978-963-88857-1-5

1.500.- Ft

 

 Bodosi György: Curriculum

01 Curriculum

A kötet címének megfelelően a szerző önéletrajzot ír, mely egyben számvetés is. Bodosi nyíltan vall orvosi, illetve írói pályafutásának alakulásáról, vidéki magányáról, barátságokról.

 

 

 

 

Balatonfüred, 2010.

Szerkesztette: Jarina Markó; 

Illusztráció: Borsos Miklós, Pásztor Erzsébet

194 oldal

ISBN 978-963-88857-2-2

1.200.- Ft

 

Aktuális

  • Megjelent a Tempevölgy legújabb száma! +

    Benne: A 25. Salvatore Quasimodo költőverseny díjazott alkotásai, összeállítás Luigi Pirandellóról (Szkárosi Endre, Török Tamara, Dávid Kinga, Lorenzo Marmiroli). Magyar Read More
  • 1

Köz-élet